Xác định phần vốn nhà nước tham gia xây dựng cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án thành phần đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo hình thức PPP.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ GTVT căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông được giao xác định mức vốn nhà nước tham gia các dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP; trên cơ sở đó quyết định phê duyệt các dự án thành phần của Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông theo quy định, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức và không vượt quá số vốn ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua.

Bích Thảo