Xác định năm 2019 là năm bứt phá

(BĐT) - Ngày 20/5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã thay mặt Chính phủ trình bày trước Quốc hội về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo trước Quốc hội vào ngày 20/5/2019. Ảnh: Quang Khánh
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo trước Quốc hội vào ngày 20/5/2019. Ảnh: Quang Khánh

Theo đó, Chính phủ xác định năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với phương châm "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; có kịch bản tăng trưởng, phương án điều hành hằng tháng, hằng quý theo ngành, lĩnh vực; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện. Báo cáo cũng đề cập đến việc tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để tháo gỡ rào cản, khó khăn, vướng mắc, nhất là về đầu tư, thương mại, thuế, phí, lao động, đất đai, tài nguyên...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từng vùng; ban hành văn bản quy định chi tiết thực hiện Luật Quy hoạch; rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị.

Cùng với phát triển kinh tế, Phó Thủ Chính phủ cho biết, Chính phủ chú trọng chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển văn hóa, xã hội và tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó có việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục đại học…

Hoàng Oanh