Xác định khiếm khuyết của nền kinh tế

(BĐT) - Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đề án đánh giá tổng thể hệ thống chính sách có liên quan đến cạnh tranh để xác định đúng thực trạng, khiếm khuyết của nền kinh tế, từ đó đề xuất các giải pháp cải cách, góp phần phát triển thị trường cạnh tranh, thúc đẩy, nâng cao năng suất, hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Tại Đề án, Bộ KH&ĐT nhận định, nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn kém năng động với tốc độ tăng trưởng đang có chiều hướng suy giảm, chất lượng tăng trưởng cải thiện chậm, năng suất lao động và tốc độ tăng năng suất lao động ở mức thấp; hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội không cao.

Từ phân tích này, Bộ KH&ĐT dự báo, mục tiêu tăng trưởng 6,5 - 7% cho giai đoạn 2016 - 2020 khó có thể đạt được. Nguyên nhân cơ bản là do nền kinh tế vẫn còn tồn tại nhiều rào cản hạn chế cạnh tranh; quyền tự do kinh doanh chưa được thực thi đầy đủ, môi trường đầu tư, kinh doanh chưa thật sự thông thoáng, minh bạch…

Trung Hiếu