VPCP cùng Bộ Nội vụ và Truyền thông, Văn phòng Nội các Nhật Bản ký ghi nhớ hợp tác

Chiều 7/8, tại Tokyo, Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản và Văn phòng Nội các Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.
Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam - Ảnh: VGP
Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam - Ảnh: VGP

Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) giữa 3 cơ quan được ký giữa VPCP do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đại diện; Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản do Bộ trưởng Masatoshi Ishida đại diện và Văn phòng Nội các Nhật Bản do Bộ trưởng phụ trách CNTT Takuya Hirai đại diện.

Thay mặt cho hai cơ quan là Văn phòng Nội các Nhật Bản và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Masatoshi Ishida và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

VPCP cùng Bộ Nội vụ và Truyền thông, Văn phòng Nội các Nhật Bản ký ghi nhớ hợp tác - ảnh 1
Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam - Ảnh: VGP
Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số là xu hướng tất yếu và đang diễn ra sôi động tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra rất nhanh và mạnh mẽ.

Nhận thức xu hướng và dư địa để phát triển kinh tế, nền tảng cơ bản để thực hiện khát vọng hội nhập quốc tế của Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã lựa chọn cách tiếp cận này và thống nhất quan điểm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử phải bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) với cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử.

Bản ghi nhớ được ký kết giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản và Văn phòng Nội các Nhật Bản về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam là dấu ấn thể hiện sự nỗ lực, cam kết mạnh mẽ và mong muốn hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản trong triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Bản ghi nhớ được ký kết với mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực Chính phủ điện tử để thúc đẩy cải cách hành chính tại Việt Nam. Các bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng khung pháp lý, thể chế và các thực tiễn tốt nhất khác cho Chính phủ điện tử; nâng cao năng lực của các bộ quản lý CNTT và sử dụng hệ thống thông tin của Chính phủ điện tử.

VPCP cùng Bộ Nội vụ và Truyền thông, Văn phòng Nội các Nhật Bản ký ghi nhớ hợp tác - ảnh 2
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) Masatoshi Ishida - Ảnh: VGP
Các bên sẽ xem xét thúc đẩy hợp tác theo Bản ghi nhớ hợp tác thông qua các phương thức như: Cử các chuyên gia và các đoàn làm việc với nhau; tổ chức hội thảo, hội nghị và hội thảo đào tạo. Mỗi hoạt động theo Bản ghi nhớ này sẽ được thực hiện dựa trên sự đồng ý lẫn nhau trong giới hạn của luật pháp quốc gia tương ứng và các thỏa thuận quốc tế mà Nhật Bản và Việt Nam là các bên tham gia.


VGP