Vietsovpetro phát hiện vỉa dầu mới

(BĐT) - Nguồn tin từ Vietsovpetro cho biết, ngày 30/11/2016 khi tiến hành thử vỉa đối tượng thứ 2 tại giếng khoan thăm dò Bạch Hổ - 47 (BH-47), Vietsovpetro đã nhận được dòng dầu tự phun mạnh, không có nước từ đối tượng Mioxen ở chiều sâu 3178-3277m, dầu có tỷ trọng trung bình 0,83g/cm3, lưu lượng dầu tính toán là 610m3/ngày, lưu lượng khí là 110.000m3/ngày. 

Vietsovpetro sẽ đánh giá phạm vi phân bố cũng như tính toán lại trữ lượng để có thể tiếp tục khoan giếng thẩm lượng cho khu vực này.

Sau khi kết thúc toàn bộ công tác khoan và thử vỉa, giếng khoan BH-47 sẽ được bảo quản để sử dụng cho mục đích khai thác sau này. Kết quả thu được từ giếng khoan BH-47 mở ra tiềm năng mới trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác khu vực Đông Bắc Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long thuộc thềm lục địa Việt Nam. 

Anh Trâm