Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng

(BĐT) - Theo dự kiến, Phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra từ ngày 14 đến 17/10/2019 tại Nhà Quốc hội.
Dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Tiên Giang
Dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: Tiên Giang

Dự kiến tại phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) nếu đủ điều kiện; cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Ngoài ra, cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (nếu đủ điều kiện). Xem xét việc rà soát, hoàn chỉnh phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Xuân Yến