Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn nhiều nội dung quan trọng

(BĐT) - Dự kiến ngày 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc Phiên họp thứ 28. Đây là phiên họp cuối trước thềm Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV sắp khai mạc. Phiên họp thứ 28 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 15/10 - 17/10/2018).
Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 15/10 - 17/10/2018). Ảnh: Vũ Quang Khánh
Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 15/10 - 17/10/2018). Ảnh: Vũ Quang Khánh

Phiên họp thứ 28 của UBTVQH dự kiến sẽ cho ý kiến các báo cáo đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển KTXH năm 2019; Giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016 - 2020; Giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; Giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến các báo cáo về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương; Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021 (trong đó có đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016 - 2020).

Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018…   

Hải Bình