Ước đạt và vượt toàn bộ chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao

(BĐT) - Ngày 15/10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 38, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe báo cáo của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và và dự kiến kế hoạch năm 2020. Ảnh: Quang Khánh
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và và dự kiến kế hoạch năm 2020. Ảnh: Quang Khánh

Báo cáo trước UBTVQH, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết đây là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, trong đó 5 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại và khó khăn, thách thức như kinh tế vĩ mô ổn định nhưng một số yếu tố chưa thực sự vững chắc, nhất là trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công chậm, tình hình sản xuất, kinh doanh một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước chưa bền vững; còn xảy ra thất thu...

Trên cơ sở dự báo bối cảnh quốc tế, trong nước, Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát năm 2020 là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi…

Xuân Yến