UBTVQH cho ý kiến về Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

(BĐT) - Ngày 9/9/2019, theo chương trình Phiên họp thứ 37, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).
 
Toàn cảnh Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Nhật Bắc
Toàn cảnh Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Nhật Bắc

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, UBTVQH cơ bản thống nhất hướng tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự án Luật như cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã thống nhất, bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung cần chỉnh sửa.

Về tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, đây cũng là vấn đề được đặt ra theo kết luận tại Phiên họp thứ 36 của UBTVQH, nhưng việc đề nghị bổ sung chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên của 2 cơ quan nêu trên vượt qua quy định hiện hành, do đó cần cân nhắc không nên đặt ra.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp tục khẳng định chỉ có một Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và việc đặt ở đâu do Chính phủ quy định, đồng thời nêu rõ thêm, bản chất trong luật Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề cần rà soát thêm nhằm bảo đảm tính thống nhất hệ thống pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển giao Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo vào Dự thảo để gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8.

Xuân Yến