Từ Bắc vào Nam có bao nhiêu trạm thu phí?

Chỉ tính riêng trên trục Quốc lộ 1, từ Bắc vào Nam có 36 trạm thu phí với tổng tiền phải trả cho một xe con là khoảng 1,3 triệu.