Từ 1/1/2016, sẽ áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội mới

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi từ đầu năm tới 2016.
Từ 1/1/2016, sẽ áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội mới

(Nguồn: FBNC)

Tin liên quan