TTCP thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục

(BĐT) -Ngày 25/9/2019, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã thực hiện công bố Quyết định số 658/QĐ-TTCP ngày 18/9/2019 của Tổng TTCP về thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại Lễ công bố quyết định thanh tra
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại Lễ công bố quyết định thanh tra

Theo Quyết định 658/QĐ-TTCP, TTCP sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về sách giáo khoa giáo dục, quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra cũng thanh tra việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục tại 5 Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND 12 tỉnh (Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau). Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến hết năm 2018, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 80 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 14 thành viên do ông Phan Thăng Long, Thanh tra Viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Trường đoàn. 

Bích Thảo