Trên 80% bộ, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02

(BĐT) - Thông tin từ Văn phòng Chính phủ, tính đến hết tháng 4/2019, có 19/23 (82,6%) bộ, cơ quan ngang bộ (bao gồm Bảo hiểm Xã hội Việt Nam), 54/63 (85,7%) địa phương ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đánh giá, một số bộ, cơ quan có kế hoạch chi tiết, cụ thể, từ đó có thể đánh giá được kết quả và mức độ thực hiện. Hiện có 10 cơ quan đã hoàn thành 100% nhiệm vụ ban hành các tài liệu hướng dẫn, kế hoạch cải thiện các bộ chỉ số, chỉ số thành phần được phân công làm đầu mối và chủ trì, chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ cũng cho biết, thời hạn theo yêu cầu để ban hành tài liệu hướng dẫn và kế hoạch cải thiện các chỉ số, chỉ số thành phần là quý I/2019. Tuy nhiên, đến nay mới có 29/36 (80,5%) bộ chỉ số, chỉ số thành phần được ban hành tài liệu hướng dẫn và kế hoạch cải thiện. Còn 5 bộ, cơ quan chưa ban hành tài liệu hướng dẫn, kế hoạch cải thiện các bộ chỉ số, chỉ số thành phần.

 

Tuấn Dũng