TP.HCM kiến nghị giải pháp phát triển công nghiệp quốc gia

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa đề xuất Bộ Công Thương một số giải pháp trong xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, UBND Thành phố kiến nghị Trung ương xây dựng Luật Công nghiệp, trong đó xác định vai trò quan trọng của công nghiệp hỗ trợ trong phát triển công nghiệp Việt Nam để thực thi các chính sách phát triển công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới; thành lập Ban Chỉ đạo phát triển công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ cấp trung ương.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị xây dựng chính sách hỗ trợ các ngành công nghiệp mũi nhọn và các sản phẩm tiêu biểu quốc gia; cần có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước...

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần công khai các nhu cầu, yêu cầu về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Bộ Công Thương là đầu mối tập hợp dữ liệu về nhu cầu của doanh nghiệp, công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ và phối hợp với các địa phương trong công tác kết nối doanh nghiệp.  

Hải Bình