TP.HCM điều tra, đánh giá đất đai giai đoạn 2016 - 2020

(BĐT) - Kế hoạch thực hiện Dự án Điều tra, đánh giá đất đai tại TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020 vừa được UBND TP.HCM ban hành. 
Dự án Điều tra, đánh giá đất đai tại TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020 vừa được UBND TP.HCM ban hành. Ảnh: Tường Lâm
Dự án Điều tra, đánh giá đất đai tại TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020 vừa được UBND TP.HCM ban hành. Ảnh: Tường Lâm

4 đối tượng được điều tra, đánh giá đất đai bao gồm: đối tượng điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai là toàn bộ diện tích tự nhiên; đối tượng điều tra, đánh giá thoái hóa đất; đối tượng điều tra, đánh giá ô nhiễm đất; đối tượng điều tra, phân hạng đất nông nghiệp.

Mục đích của việc làm này là nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính xác, khoa học nguồn tài nguyên đất đai của Thành phố để làm cơ sở đề xuất chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai. 

Ngô Ngãi