Tổ công tác của Thủ tướng lên kế hoạch kiểm tra 3 bộ ngành mỗi tháng

Hàng tháng, Tổ công tác sẽ báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: HT
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: HT

Tổ công tác của Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch năm 2018, với định hướng họp định kỳ mỗi tháng một lần để triển khai nhiệm vụ và tổ chức kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương từ ngày 10-22 hàng tháng.

Theo kế hoạch, mỗi tháng, Tổ công tác của Thủ tướng sẽ kiểm tra từ 2-3 bộ, cơ quan, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty. Sau đó, Tổ sẽ xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, gửi xin ý kiến các thành viên và hoàn thiện báo cáo từ ngày 23-28 hàng tháng.

Tổ công tác báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện; những vấn đề lớn có thể được Chính phủ đưa vào Nghị quyết phiên họp.

"Bắn trúng đích chứ không bắn chỉ thiên"

Bộ trưởng, Chủ nhiêm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng là nét mới của Chính phủ nhiệm kỳ này, nhằm đôn đốc những việc mà Thủ tướng, Chính phủ giao cho các Bộ, ngành, địa phương.

"Khi giao nhiệm vụ cho Tổ công tác hơn một năm trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu là phải bắn trúng đích chứ không phải bắn chỉ thiên. Thời gian qua, việc đó đã đạt được mong đợi ban đầu của người đứng đầu Chính phủ. Có thể nói anh kiểm tra không phải cưỡi ngựa xem hoa mà kiểm tra có mục tiêu theo từng thời kỳ. Ví dụ đầu tiên khi thành lập Chính phủ mới thì cái quan trọng nhất là phải rà soát lại thể chế", ông Dũng cho hay.

Giữa năm 2017, khi Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Tổ công tác đi xuống các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, địa phương để cùng với các đơn vị tháo gỡ vướng mắc

Tháng 8/2017, Chính phủ có nghị quyết về cắt giảm chi phí chính thức và phi chính thức cho doanh nghiệp, cắt bỏ rào cản trong kiểm tra chuyên ngành và các điều kiện liên quan, Tổ công tác đã làm việc với ngành Hải quan, đi thực tế tại Hải Phòng, TP HCM vác các bộ ngành có liên quan để đôn độc thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.

Kể từ khi thành lập đến nay, Tổ đã tiến hành kiểm tra được 40 cuộc, trong đó 4 tháng cuối năm 2016 kiểm tra được 13 cuộc, năm 2017 đã kiểm tra được 27 cuộc. Trong 27 cuộc kiểm tra của năm 2017 có 7 cuộc kiểm tra bộ, cơ quan, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty về nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao; 20 cuộc kiểm tra về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và kiểm tra chuyên ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn về xuất nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp.

"Nhiều bộ cho rằng, Tổ công tác tới kiểm tra như một cơ hội để các bộ rà soát lại tất cả những nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, là cơ hội để Bộ chấn chỉnh lại kỷ luật, kỷ cương hành chính", ông Dũng nói.

Tháng 8/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thành lập Tổ công tác để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng. Tổ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng.

Chức năng của Tổ này là tham mưu, giúp Thủ tướng trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng; được Thủ tướng ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Ngoài ra, Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra việc phân loại văn bản, cập nhật nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng giao trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tại Văn phòng Chính phủ; cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ...


Vnexpress