Tổ công tác 66 có vai trò là “bệ đỡ” cho cho sự ra đời của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

(BĐT) - Chiều 16/1/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ trì buổi họp đầu tiên sau khi Tổ giúp việc này được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 66/QĐ-TTG thành lập vào ngày hôm qua 15/1 (Tổ công tác 66).
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi họp đầu tiên của Tổ công tác của Thủ tướng về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi họp đầu tiên của Tổ công tác của Thủ tướng về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN.

Tại buổi họp, các thành viên đã nghe báo cáo về dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ công tác 66, góp ý về việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của Chính phủ về thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Nghị định của Chính phủ về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Tổ công tác 66 có vai trò là “bệ đỡ”, bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng hành lang pháp lý cho sự ra đời của Uỷ ban này trong thời gian sớm nhất. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu phải nhanh chóng thành lập Uỷ ban này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII, các Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Buổi họp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ trình dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để Chính phủ thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp Chính phủ trong tháng 2/2018.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về cơ cấu chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban, trong đó có thể hiện nội dung điều chỉnh các Nghị định Chính phủ khác về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của một số Bộ (chuyển chức năng, nhiệm vụ của các Vụ Đổi mới doanh nghiệp về Uỷ ban). “Trong Quý I/2018 bảo đảm thành lập được Uỷ ban để khẳng định địa vị pháp lý của cơ quan này”, Phó Thủ tướng nêu rõ, đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục đốc thúc tiến độ cổ phần hoá, bán vốn tại doanh nghiệp nhà nước trong năm 2018 theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Bích Thảo