Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ hai

(BĐT) - Ngày 11 - 12/1/2018, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ hai.

Diễn đàn là nơi trao đổi ý kiến và chia sẻ quan điểm giữa những người làm chính sách, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, doanh nghiệp, các hiệp hội và đại diện của các tổ chức quốc tế… về diễn biến kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2017 và triển vọng kinh tế cả năm 2018, xác định những nút thắt của nền kinh tế hiện nay và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để phát triển kinh tế bền vững.        

Hải Bình