Tìm hướng “cởi trói” kinh doanh xuất khẩu gạo

(BĐT) - Bộ Công Thương cho biết, Bộ đang tiến hành rà soát Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo nhằm sửa đổi nghị định này theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo.
Trong dự thảo sửa đổi sẽ có điều chỉnh nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo hội nhập sâu và hiệu quả với thị trường thế giới. Ảnh:Tường Lâm
Trong dự thảo sửa đổi sẽ có điều chỉnh nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo hội nhập sâu và hiệu quả với thị trường thế giới. Ảnh:Tường Lâm

Dự kiến trong dự thảo sửa đổi sẽ có điều chỉnh về khung pháp lý và thể chế nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo hội nhập sâu và hiệu quả với thị trường thế giới.

Qua quá trình rà soát, các ngành chức năng sẽ đánh giá lại thị trường để tìm ra những điểm mạnh và hạn chế trong việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài; từ đó đưa ra những định hướng về thị trường, các giải pháp hình thành chuỗi liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa người nông dân với doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp cung ứng xuất khẩu gạo.

Việc sửa đổi Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo được coi là bước tiếp theo trong công cuộc “cởi trói” cho hạt gạo suốt thời gian dài bị ràng buộc bởi quá nhiều thủ tục và điều kiện.

Việt Anh