Tìm động lực mới, hướng đi mới cho kinh tế tập thể

(BĐT) - Sáng 6/11, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) họp bàn về kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ảnh: Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ảnh: Thành Chung

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đều cho rằng, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức của hệ thống chính trị, của toàn xã hội về KTTT đối với sự phát triển của đất nước đã có những chuyển biến rõ nét, HTX có sự biến đổi nhanh chóng, xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả cao.

Liên quan đến nội dung tổng kết, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu, các bộ ngành, địa phương phải đánh giá được thực trạng của KTTT hiện nay, cả về số lượng, chất lượng và tính bền vững; bám sát Nghị quyết, đánh giá toàn diện về thể chế, chính sách, thực trạng và vai trò của quản lý nhà nước...; làm rõ những vướng mắc, rào cản để tháo gỡ, tìm ra điển hình mới, động lực mới, hướng đi mới cho loại hình kinh tế này phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Về kế hoạch tổ chức tổng kết, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, ngoài việc tổ chức theo địa bàn (do cấp tỉnh chủ trì), các bộ cần chủ trì tổng kết theo lĩnh vực chuyên đề. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến về thực thi chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển HTX, các vấn đề về đất đai, tín dụng, đào tạo, kinh nghiệm quốc tế… Trung ương sẽ tổ chức đoàn khảo sát đi một số địa bàn trọng điểm, mang tính chất vùng miền, để nghiên cứu một số mô hình mới thành công, những nơi còn khó khăn, vướng mắc.

Ngọc Minh