Tìm con đường phát triển bền vững tại Việt Nam

(BĐT) - Hôm nay (18/1), Diễn đàn Quốc tế lần thứ nhất về phát triển bền vững tại Việt Nam (VSF) với chủ đề: “Nhìn lại mô hình tăng trưởng thịnh vượng, bền vững môi trường và hòa nhập xã hội” được tổ chức tại Hà Nội.

Sự kiện do Học Viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với AVSE Global tổ chức.

Diễn giả VSF là các nhà lãnh đạo ngành, chuyên gia kinh tế nổi tiếng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; ông Andreas Schleicher, Giám đốc giáo dục và kỹ năng OECD; ông Valerio De Luca, Giám đốc điều hành Global Sustainability Forum; ông Vũ Minh Khương, Đại học Quốc gia Singapore, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ…

Diễn đàn tập trung trao đổi, thảo luận về 4 chủ đề chính, bao gồm: Tăng trưởng kinh tế bền vững và hòa nhập xã hội: “Các thách thức, mô hình và lộ trình”; Các sáng kiến về đầu tư và tài chính cho phát triển bền vững; Xu hướng gần đây về đổi mới và công nghệ để giải quyết biết đổi khí hậu và phát triển bền vững; Đặc khu kinh tế.

Việt Anh