Tiểu ban Kinh tế - Xã hội làm việc tại TP.HCM về văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(BĐT) - Ngày 7/5, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng đã có cuộc làm việc với TP.HCM và một số địa phương ở Nam Bộ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.
Thủ tướng cho biết, đã giao nhiệm vụ đối với 41 chuyên đề nghiên cứu cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, trong đó có TP.HCM. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Thủ tướng cho biết, đã giao nhiệm vụ đối với 41 chuyên đề nghiên cứu cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, trong đó có TP.HCM. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Đây là cuộc làm việc thứ 2 của Tiểu ban với các địa phương nhằm khảo sát thực tế tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ việc xây dựng văn kiện kinh tế - xã hội mà Tiểu ban chủ trì là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển 5 năm 2021 - 2025. Ngày 23/4 vừa qua, Tiểu ban đã có cuộc làm việc đầu tiên với TP. Hà Nội và 12 địa phương lân cận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng cho biết, yêu cầu trong việc xây dựng văn kiện là kế thừa, phát huy thành quả của 30 năm Đổi mới, với tinh thần lớn là đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới.

Thủ tướng cho biết, đã giao nhiệm vụ đối với 41 chuyên đề nghiên cứu cho các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, trong đó có TP.HCM. Trên cơ sở đó, Tiểu ban xây dựng đề cương chi tiết để báo cáo Trung ương tại kỳ họp tới.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung gồm những nét nổi bật về kết quả đạt được, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của địa phương trong 5 năm qua, đặc biệt là cách vận dụng sáng tạo mô hình mới, thành công, hiệu quả, những vướng mắc cần giải quyết ở địa phương.

“Hành động và tư duy của chúng ta phải ở tầm cao hơn trong phát triển, bảo đảm sự đồng bộ, toàn diện, đặc biệt là lo cho dân ấm no, hạnh phúc, an toàn. Phát triển theo hướng bảo vệ môi trường, phát triển xanh, chú trọng khoa học công nghệ trong thời đại 4.0”, Thủ tướng nhấn mạnh.           

Xuân Yến