Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII họp Phiên thứ 5

(BĐT) - Phiên họp thứ 5 của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã diễn ra vào chiều ngày 22/8.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VGP
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Phiên họp của Tiểu ban gồm 51 thành viên nhằm xây dựng văn kiện kinh tế - xã hội mà Tiểu ban chủ trì là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển 5 năm 2021 - 2025.

Tại Phiên họp, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên Tiểu ban đánh giá tình hình cho đúng, cho sát, đồng thời có khát vọng phát triển, đặc biệt là tinh thần đột phá phát triển, bàn tiến lên chứ không phải bàn lùi, để đưa dân tộc ta có bước phát triển mới.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Tiểu ban với tinh thần dân chủ thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể, ngắn gọn về các dự thảo báo cáo...

Về mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng đề nghị có nghiên cứu đề xuất mức tăng trưởng hợp lý, đủ để đảm bảo thoát bẫy thu nhập trung bình, thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển, nhưng phải tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.    

Tuệ An