Tiếp tục rà soát kỹ, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không hợp lý

(BĐT) - Bộ Tư pháp phải kiểm soát chặt chẽ việc quy định các điều kiện kinh doanh (ĐKKD) của các bộ thông qua hoạt động thẩm định…
Bộ Tư pháp phải kiểm soát chặt chẽ việc quy định các ĐKKD. Ảnh Internet
Bộ Tư pháp phải kiểm soát chặt chẽ việc quy định các ĐKKD. Ảnh Internet

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản 522/TTg-TH yêu cầu các bộ về triển khai ngay các nhiệm vụ Chính phủ giao.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp có ý kiến rõ ràng và kiên quyết từ chối các văn bản quy phạm pháp luật quy định về ĐKKD còn chung chung, chồng chéo, bất cập, không cụ thể, không lượng hóa, gây cản trở, khó khăn gia nhập thị trường của doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và có giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Đối với việc rà soát, đơn giản, cắt giảm và bãi bỏ điều kiện kinh doanh (ĐKKD) của Bộ được kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ các ĐKKD không hợp lý, không cần thiết, không cụ thể, không lượng hóa được để tiếp tục đơn giản, cắt giảm hoặc bãi bỏ, bảo đảm đạt 50% theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; việc đơn giản, cắt giảm hoặc bãi bỏ các ĐKKD phải giải quyết được căn cơ những bất cập, tồn tại hiện nay và đạt được mục tiêu về tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia thị trường.

Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung các Luật quy định về ĐKKD để kịp thời đưa vào chương trình xây dựng Luật của năm 2019; xây dựng, trình Chính phủ Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa nhiều Nghị định quy định về ĐKKD thuộc phạm vi quản lý của Bộ. 

Minh Thư