Tiếp tục giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Còn nhiều bất cập trong các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả. Ảnh: Tường Lâm
Còn nhiều bất cập trong các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả. Ảnh: Tường Lâm

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu của Chương trình là cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh, đồng thời cắt giảm một phần đáng kể chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; tạo dựng  môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định, dễ tiên liệu; khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường và cạnh tranh.

Dự thảo cũng nêu ra một số mục tiêu cụ thể như cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% điều kiện kinh doanh; đến năm 2020, cắt giảm, đơn giản hóa quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, nộp thuế và bảo hiểm xã hội để đạt điểm số trung bình của ASEAN-4 theo Chỉ số Môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới. Đồng thời đến năm 2020, giảm một nửa tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng doanh nghiệp cùng ngành phải chi trả chi phí không chính thức theo Khảo sát PCI. Công khai 100% các hoạt động thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý trên trang Internet của cơ quan có thẩm quyền. Chi phí thuế và bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp theo Doing Business giảm xuống mức trung bình ASEAN 4.

Dự thảo Chương trình nêu rõ, còn nhiều bất cập trong các khoản chi phí do Nhà nước tạo ra hoặc quy định mà doanh nghiệp phải trả. Do đó, năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế của doanh nghiệp bị hạn chế. Điều này cản trở việc thực hiện các chính sách về nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Do đó, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp cải cách hướng tới cắt giảm các chi phí bất hợp lý cho doanh nghiệp.

Hoàng Minh