Tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh về vận tải bằng ô tô

(BĐT) - Bộ GTVT vừa công khai toàn văn hồ sơ trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự thảo Nghị định thay thế lần này đã loại bỏ những điều kiện không còn phù hợp với điều kiện thực tế, gồm: bỏ 8 điều kiện và đưa ra khỏi Dự thảo Nghị định, chuyển sang nội dung quản lý 36 điều kiện và chỉ giữ lại 3 điều kiện (điều kiện về quyền sở hữu và quyền sử dụng phương tiện; điều kiện về sức chứa xe của các loại hình kinh doanh).

 

Tuấn Dũng