Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

(BĐT) - Dự kiến đầu tháng 10 tới, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.
Nhiều ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện không cần thiết, bất hợp lý sẽ tiếp tục được cắt giảm. Ảnh: Lê Tiên
Nhiều ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện không cần thiết, bất hợp lý sẽ tiếp tục được cắt giảm. Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo sẽ tập trung vào 6 nhóm chính sách liên quan đến phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng luật; các quy định về soạn thảo, công bố, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, Dự thảo Luật tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện không cần thiết, bất hợp lý...

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật tiếp tục phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương; hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện dự án đầu tư; điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài…

Dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp nhằm bảo đảm tính thống nhất về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động quản trị doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Đồng thời, dự kiến sửa đổi, bổ sung một số quy định về ngành, ưu đãi đầu tư nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Đầu tư và các luật về thuế; bổ sung nguyên tắc không hồi tố về điều kiện đầu tư trong trường hợp pháp luật, chính sách thay đổi làm ảnh hưởng bất lợi đến điều kiện đầu tư đã áp dụng đối với nhà đầu tư.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8.              

Việt Anh