Thuyên chuyển, kỷ luật công chức nhận phí “bôi trơn” tại Hải Phòng

(BĐT) - Theo đại diện Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã có quyết định xử lý kỷ luật theo hình thức khiển trách, cảnh cáo đối với 10 công chức đồng thời thực hiện điều động chuyển vị trí công tác các cán bộ. 

Đây là kết quả xử lý của ngành hải quan sau khi một số tờ báo đã phản ánh tình trạng người dân, doanh nghiệp phải chi tiền “bôi trơn” cho cán bộ hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Cụ thể, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 5 trường hợp: 1 Chi cục trưởng, 2 Phó chi cục trưởng, 2 Đội trưởng để làm gương, nghiêm khắc chấn chỉnh trong toàn Cục. Ngoài ra, đơn vị này cũng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 5 trường hợp: Đỗ Trung Tuyến (Phó đội trưởng), Nguyễn Đôn Hạnh (Phó đội trưởng); Vũ Đức Tuấn, Đào Đức Anh, Bùi Tiến Cường (Công chức).

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP. Hải Phòng cũng không bố trí 3 công chức làm công tác nghiệp vụ, đưa những người này vào danh sách điều động, chuyển đổi vị trí công tác.

Đối với 4 lãnh đạo đội (2 lãnh đạo Đội thủ tục hàng hoá xuất nhập khẩu, 2 lãnh đạo Đội Giám sát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ), Cục Hải quan TP. Hải Phòng đang thực hiện các thủ tục để điều động.

Minh Tuấn