Thực hiện 255 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018 – 2019

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, năm 2018 - 2019, các bộ, ngành, địa phương sẽ thực hiện 128 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 127 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc nhiều lĩnh vực: năng lượng, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, giáo dục và đào tạo, đấu thầu, giao thông vận tải, xây dựng, nhà ở, dược...

Trong đó, danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm nhóm thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; đăng ký nhà thầu, đăng ký bên mời thầu, quy trình đấu thầu điện tử.

Tại các địa phương, nhiều dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh được thực hiện trực tuyến mức độ 4 như đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động; đăng ký giải thể doanh nghiệp…

Việt Thắng