Thủ tướng: Tránh tình trạng luật khung, luật ống

(BĐT) - Ngày 5/8, Chính phủ đã họp chuyên đề xây dựng pháp luật, thảo luận về nhiều dự án luật quan trọng. Đây là phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật thứ 2 trong năm nay kể từ phiên họp tháng 3/2019.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Theo chương trình, trong số các luật được thảo luận có nhiều luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, kinh tế, như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, việc xây dựng thể chế pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đã dành thời gian nhiều cho công việc này trong tất cả các phiên họp Chính phủ thường kỳ, nhưng vẫn chưa đủ. Thủ tướng nhấn mạnh cuộc sống thay đổi rất nhanh trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nên cần tránh tình trạng luật khung, luật ống, đồng thời có không gian cần thiết để thay đổi kịp thời trước tình hình thế giới, không phải quá cứng nhắc.

Về Luật PPP, báo cáo thẩm tra của Văn phòng Chính phủ nhận định, trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn đầu tư từ khu vực tư ngày càng tăng, việc xây dựng Luật PPP là rất cần thiết, nhằm hình thành khung pháp lý để quản lý, điều hành thống nhất, ổn định hoạt động đầu tư theo hình thức PPP. Đồng thời, xác định rõ phạm vi áp dụng luật này, bảo đảm đồng bộ với các quy định của pháp luật về dân sự, đầu tư, đầu tư công, đấu thầu, đất đai, xây dựng, NSNN, quản lý nợ công, tài sản công...; luật hóa trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư, các bên liên quan.

Việt Thắng