Thu phí đường BOT Thái Nguyên - Chợ Mới từ tháng 1/2017

(BĐT) - Bộ GTVT vừa yêu cầu Hội đồng đền bù GPMB các địa phương và các cơ quan ban ngành của tỉnh Thái Nguyên giải quyết dứt điểm trong tháng 8/2016 các tồn tại về mặt bằng tại Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và Cải tạo nâng cấp mặt đường Quốc lộ 3 đoạn Km75-Km100 theo hình thức hợp đồng BOT. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Riêng Trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 3 cũ phải hoàn thành công tác GPMB và thi công xây lắp trước ngày 31/12/2016 để triển khai thu phí từ tháng 1/2017.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2, nhà đầu tư và tỉnh Thái Nguyên khẩn trương khảo sát hiện trường đoạn tuyến từ Km76-Km82 để lựa chọn, thống nhất vị trí phù hợp xây dựng trạm thu phí; đồng thời, chỉ đạo tư vấn thiết kế lập bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trạm thu phí tuân thủ theo thiết kế mẫu trạm thu phí đã được Bộ GTVT triển khai trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên (có làn thu phí tự động không dừng).

Bộ GTVT cũng yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương thực hiện công tác thanh, quyết toán dự án BOT theo chỉ đạo của Bộ, đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác quyết toán Dự án sau 3 tháng đưa vào thu phí.

Về tiến độ thi công Dự án, Bộ GTVT yêu cầu phải đảm bảo tiến độ thông tuyến trước ngày 30/9/2016 để đưa vào khai thác sử dụng và thu phí từ ngày 1/1/2017.

Phan Ngọc