Thu phí đường bộ hơn 7.143 tỷ đồng

(BĐT) - Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho biết, tính đến hết ngày 31/12/2017, thu phí đường bộ từ xe ô tô năm 2017 đạt hơn 7.143 tỷ đồng, bằng 113,78% so với năm 2016; vượt kế hoạch được giao năm 2017 hơn 993 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương chi hơn 10.151 tỷ đồng, trong đó, chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp bổ sung là 3.700 tỷ đồng; chi từ việc thu phí đường bộ từ xe ô tô là 6.150 tỷ đồng. Đến hết năm 2017, Quỹ đã giao kế hoạch chi cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ 65% nguồn thu với tổng giá trị là 7.878 tỷ đồng. 35% nguồn thu còn lại đã phân bổ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương với tổng số tiền hơn 1.923 tỷ đồng.

Quỹ đã xây dựng phương án gửi Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ 320 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông và các công việc cấp bách khác liên quan đến bảo trì đường bộ năm 2017 theo quy định.

 

Tuấn Dũng