Thử nghiệm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) vừa yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ triển khai vận hành thử nghiệm Hệ thống thu phí tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình mà không sử dụng Trạm thu phí Đại Xuyên bắt đầu từ 11h30 ngày 15/12/2016.
Thử nghiệm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Theo TCĐB, việc triển khai tổ chức thử nghiệm thu phí tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình là nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT liên quan đến phương án dừng thu phí tại Trạm thu phí Đại Xuyên kể từ ngày 1/1/2017. Việc tổ chức thử nghiệm nêu trên sẽ được hoàn thành trước ngày 25/12/2016.

TCĐB yêu cầu VEC và Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất để triển khai vận hành thử nghiệm Hệ thống thu phí trên tuyến cao tốc này.

Phan Ngọc