Thu ngân sách của Hải quan Đà Nẵng vượt chỉ tiêu

(BĐT) - Theo Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, tính đến ngày 28/12/2016, đơn vị này đã thu cho ngân sách nhà nước số tiền 3.539,7 tỷ đồng, đạt 161% chỉ tiêu pháp lệnh (2.200 tỷ đồng); 106% chỉ tiêu tối thiểu (3.350 tỷ đồng); 103% chỉ tiêu phấn đấu (3.450 tỷ đồng).

Hiện đã có trên 2.300 doanh nghiệp (DN) tại Đà Nẵng thực hiện đăng ký khai báo trên Hệ thống thông quan tự động, trong đó, 98% số tờ khai, kim ngạch của các DN được thông quan điện tử; 100% DN ứng dụng chữ ký số vào thông quan hàng hóa tự động. Để hỗ trợ DN, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đã áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan; bổ sung quy định về chế độ ưu tiên, thủ tục xác định trước, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục hải quan theo Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN…

Năm 2017, Hải quan TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của người dân và DN đối với chất lượng giải quyết thủ tục hành chính công, tạo sự tin cậy của cộng đồng DN đối với cơ quan hải quan. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền pháp luật hải quan, tập huấn, hướng dẫn cho các DN hoạt động xuất nhập khẩu về những văn bản mới và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Hải Bình