Thông tin - Lợi thế cạnh tranh

(BĐT) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa, mở cửa, hội nhập hiện nay, thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh, liên quan chặt chẽ đến sự thành bại của các doanh nghiệp và nhìn rộng ra là của cả nền kinh tế. Nắm được thông tin là một lợi thế cạnh tranh. 
Thông tin - Lợi thế cạnh tranh

Hòa trong dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Đấu thầu đã và đang thực hiện vai trò của một kênh thông tin chính thống, tin cậy và uy tín hàng đầu về hoạt động đấu thầu, đầu tư cũng như các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế, chia sẻ - kết nối các cơ hội kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.