Thông qua tiêu chí phân loại đô thị và đơn vị hành chính

(BĐT) - Kết thúc phiên họp lần thứ 48, chiều ngày 25/5, với đa số phiếu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua 2 nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về phân loại đô thị và Nghị quyết về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính.
Nghị quyết về phân loại đô thị và Nghị quyết về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính đều đưa ra tiêu chí trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Tiên Giang
Nghị quyết về phân loại đô thị và Nghị quyết về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính đều đưa ra tiêu chí trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Tiên Giang

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, có ý kiến cho rằng, giữa hai nghị quyết có những nội dung giống nhau, nhưng tiêu chuẩn quy định cụ thể trong hai nghị quyết lại khác nhau. Chẳng hạn như về tiêu chí trình độ phát triển kinh tế - xã hội, cùng một đơn vị hành chính cấp tỉnh nhưng nghị quyết này đánh giá 9 tiêu chuẩn, nghị quyết kia lại đánh giá theo 5 tiêu chuẩn.

Lý giải vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho rằng, mặc dù hai Nghị quyết đều có quy định về tiêu chí trình độ phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, số lượng tiêu chuẩn, định mức tiêu chuẩn đối với tiêu chí trình độ phát triển kinh tế - xã hội trong hai nghị quyết này không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như, ông Phan Trung Lý giải thích, trong Nghị quyết về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính, tiêu chí này được đánh giá theo đặc điểm của đơn vị hành chính như nông thôn, đô thị, hải đảo và theo các cấp hành chính gồm tỉnh, huyện, xã. Còn trong Nghị quyết về phân loại đô thị, tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế - xã hội chỉ được đánh giá theo đặc điểm đô thị.

Trước đó, UBTVQH đã thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát bước đầu về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Báo cáo kết quả giám sát bước đầu về hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005 - 2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

Ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết thêm, theo kế hoạch, Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức giám sát tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để làm rõ những hạn chế, vướng mắc về các quy định cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn (cuối tháng 5/2016). Các báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết sẽ trình Quốc hội trong tháng 10/2016.

Tại Phiên họp, Hội đồng bầu cử quốc gia đã báo cáo UBTVQH sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thanh Tú