Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

(BĐT) - Với 89% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4. Ảnh: Lê Tiên
Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (cuối năm 2017) các dự án luật quan trọng: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, tại Kỳ họp thứ 5 sẽ trình Quốc hội thông qua 11 dự án: Luật Hành chính công; Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp...

Cũng tại Kỳ họp thứ 5, sẽ có nhiều dự luật được trình Quốc hội cho ý kiến. Trong đó có các dự án: Luật Dân số; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật Công an xã; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Trong số những dự án luật được thảo luận tại Kỳ họp thứ 4 tới đây, đáng chú ý có Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ liên quan đến kế hoạch thành lập các đặc khu hành chính - kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Bình Minh