Thiếu nhiều văn bản hướng dẫn cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

(BĐT) - Trong Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, dự báo kết quả năm 2017, UBND TP. Hà Nội cho biết, đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, hệ thống văn bản pháp lý của Trung ương để triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP chưa được ban hành đầy đủ khi mới chỉ có 2/7 nghị định chuyên ngành được ban hành; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước mới có quyết định phê duyệt của 7/12 lĩnh vực.

Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ ban hành các nghị định chuyên ngành, đồng thời sớm phê duyệt các quyết định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; trên cơ sở đó xây dựng và ban hành các thông tư hướng dẫn.

Thành phố cũng đề nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu báo cáo Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo kế hoạch đã được duyệt tại Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.       

Thu Giang