Thị trường đất đai tại Việt Nam vẫn thiếu năng động

(BĐT) - Báo cáo Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: “Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2016 tại 12 tỉnh” vừa được Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương công bố ngày 7/11 đánh giá, thị trường đất đai tại Việt Nam vẫn thiếu năng động.

Báo cáo cho biết, hiện vẫn còn rất nhiều quy định và hạn chế đối với quyền sử dụng đất khiến thị trường này không thực sự năng động và chưa đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Việc trao đổi, mua bán còn hạn chế, chủ yếu vẫn là cho/tặng, thu hồi. “Đây là điều đáng lo ngại”, GS. Finn Tarp, Giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển thế giới của Trường Đại học Liên hợp quốc chỉ ra.

Báo cáo cũng chỉ ra có sự khác biệt rõ ràng giữa miền Bắc và miền Nam trong việc sử dụng đất. Đặc biệt, nghèo đói không có mối tương quan chặt chẽ với tình trạng không có đất và phụ nữ có sự bất lợi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm.

Đây là cuộc điều tra tiến hành 2 năm một lần kể từ năm 2002 đến nay, cung cấp chuỗi số liệu hữu ích cho hoạch định chính sách phát triển. 12 tỉnh được điều tra lần này là: Hà Tây (cũ), Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Long An.              

Trung Hiếu