Thay đổi và thích ứng

(BĐT) - Sự thay đổi nhanh chóng về kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ và sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang đòi hỏi sự vận động và thích ứng của từng cá nhân, tổ chức cũng như toàn xã hội để tồn tại và phát triển.
Thay đổi và thích ứng

Chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt “Thay đổi và thích ứng” nhằm phân tích đa chiều về cơ hội và thách thức đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta giai đoạn tới.