Thay đổi nhân sự chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi

Tại phiên họp sáng 8/12 Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu chức danh Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Nguyễn Tăng Bính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VGP
Ông Nguyễn Tăng Bính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VGP

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Với 50/52 phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Tăng Bính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ngãi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Tăng Bính sinh ngày 1/1/1963, quê quán ở Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, trình độ chuyên môn là kỹ sư nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi và được chỉ định giữ chức Bí Thư Thành ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 8/12.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Trí giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay ông Nguyễn Đăng Vũ và ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thay ông Nguyễn Mạnh Hùng.


VGP