Thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc cho VN Pharma

(BĐT) - Ngày 26/9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra việc cấp phép nhập khẩu và cấp giấy đăng ký lưu hành đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Ins, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

Theo Quyết định số 2333/QĐ-TTCP ngày 15/9/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Đoàn thanh tra có 6 thành viên do ông Vũ Hồng Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ III - Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị, đối tượng thanh tra phải thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra; Bộ Y tế cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với Đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Quang Minh