Thành quả kinh tế năm 2017: Khởi đầu một chặng đường phát triển mới

(BĐT) - “Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, năm 2017 là năm khởi đầu của một chặng đường phát triển mới của đất nước, nhanh hơn, chất lượng hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn và đặc biệt là không ai bị bỏ lại phía sau”.

 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: Lê Tiên
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: Lê Tiên

Đó là đánh giá khái quát về thành quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 vừa được khai mạc chiều ngày 15/1. 

Một năm thành công của nền kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, năm 2017 là một năm thành công của đất nước, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mỗi bộ, ngành, mỗi địa phương đều có phần đóng góp đầy ý nghĩa vào thành tựu chung. “Đối với ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói chung và Bộ KH&ĐT nói riêng, việc đạt 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội giao là một thành tựu nổi bật nhất trong nhiều năm trở lại đây, khẳng định kết quả của đổi mới công tác kế hoạch hóa, tạo đà thuận lợi để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch năm 2018, Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và Chiến lược 10 năm 2011 – 2020” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo đó, thành tựu có ý nghĩa thiết thực nhất đối với chúng ta là tầm vóc, vị thế và uy tín của đất nước được nâng lên một tầm cao mới. Cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế cũng như sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế trong năm 2017. Thành tựu này một mặt khẳng định nước ta đã lớn mạnh, không còn là một nước nhỏ, kém phát triển, đã có thể tham gia vào những sân chơi mới của thế giới, vừa làm cho đất nước phát triển, vừa đóng góp vào thịnh vượng chung của thế giới và khu vực. Mặt khác, thành tựu đã thể hiện được khát vọng của tất cả chúng ta, của ngành và Bộ KH&ĐT, khát vọng vươn lên, khát vọng cống hiến.

Cùng với đó, thành tựu quan trọng nhất trong năm qua đó là niềm tin trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vào đường lối của Đảng, Nhà nước và tương lai phát triển của đất nước được cùng cố mạnh mẽ, kỷ cương được thiết lập. Thành tựu này đã đem lại không khí phấn khởi, lạc quan, hy vọng về một tương lai tốt đẹp của đất nước trước những chuyển biến mạnh mẽ của bối cảnh trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng khẳng định, những thành tựu quan trọng trên đã khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh dân tộc, cùng nhau thi đua, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để xây dựng và bảo vệ đất nước vững mạnh, phồn vinh, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Quyết tâm cải cách, tiên phong, đi đầu      

Những thành quả đã đạt được của nền kinh tế trong năm 2017 đã có sự đóng góp của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói chung, của Bộ KH&ĐT nói riêng. Năm 2017, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ đã có nhiều đổi mới, đầu tư nhiều hơn trí tuệ tập thể, quyết tâm cải cách, tiên phong, đi đầu và cách mạng, điển hình là tham mưu xây dựng Luật Quy hoạch, Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Nghị quyết 19/NQ-CP, 35/NQ-CP, 70/NQ-CP…

Quyết tâm vượt qua chính mình, Bộ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định về quản lý đầu tư công, đẩy mạnh phân cấp, mạnh dạn từ bỏ những lợi ích trong công tác phân bổ vốn, nhưng vẫn cố gắng đảm bảo hiệu quả công tác quản lý thông qua đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin; đưa vào vận hành chính thức Hệ thống quản lý đầu tư công, lần đầu tiên thực hiện công tác tổng hợp, giao kế hoạch vốn đầu tư trên Hệ thống, rút ngắn được thời gian và khắc phục căn bản những lỗi sai sót do tổng hợp thủ công gây ra.

Cùng với đó, Bộ đã chủ động tham mưu Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; cắt giảm đáng kể các đều kiện kinh doanh, tạo động lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư của tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài…

Bộ cũng chủ trì, tham gia xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động  thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII, các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó tập trung vào nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tham mưu xây dựng và thực hiện dự án đường cao tốc Bắc – Nam theo hướng chiến lược và hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, để có kết quả ngày hôm nay, Bộ KH&ĐT đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ, sự phối hợp, hợp tác hiệu quả với các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.

“Mặc dù vậy, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, chặng đường đổi mới, sáng tạo và phát triển vẫn còn dài ở phía trước, những khó khăn, thách thức còn nhiều và ngày càng gay gắt, những hạn chế, tồn tại cần phải tiếp tục khắc phục triệt để” – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thẳng thắn nêu rõ.

Nguyệt Giang