Thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia với nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Quy hoạch liên quan đến Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Hội đồng cũng chỉ đạo quá trình tổ chức lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Các thành viên của Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm các bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, các thành viên Hội đồng và Cơ quan thường trực của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

Trần Kiên