Thặng dư 707 triệu USD trong nửa đầu tháng 10/2017

(BĐT) - Trong kỳ 1 của tháng 10/2007 (từ ngày 1/10 đến 15/10/2017), tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 17,19 tỷ USD, giảm 10,8% (tương ứng giảm hơn 2,07 tỷ USD) so với kỳ 2 của tháng 9/2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng cục Hải Quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 325,41 tỷ USD từ đầu năm tới hết ngày 15/10, tăng 20,9% (tương ứng tăng gần 56,35 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 của tháng 10/2017 thặng dư 707 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 10/2017 đạt mức thặng dư gần 1,09 tỷ USD.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 10/2017, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 11,67 tỷ USD, giảm 21,2%, tương ứng giảm gần 3,14 tỷ USD so với nửa cuối tháng 9/2017. Tính đến hết ngày 15/10/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 215,88 tỷ USD, tăng 24,4%, tương ứng tăng gần 36,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 66,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 10/2017 thặng dư hơn 1,6 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/10/2017 đạt hơn 15,55 tỷ USD.

Hải Bình