Tập trung cao độ cải thiện môi trường kinh doanh

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo (NQ19-2018).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

NQ19-2018 tiếp tục bám sát các tiêu chí đánh giá về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB), về năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế thế giới, về năng lực đổi mới sáng tạo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, về chính phủ điện tử của Liên hợp quốc. Đồng thời, kiên định các mục tiêu đến năm 2020, chất lượng môi trường kinh doanh Việt Nam ngang hàng với trung bình các nước ASEAN 4.

Theo đó, NQ19-2018 đặt ra một loạt mục tiêu như: chỉ số khởi sự kinh doanh tăng thêm ít nhất 40 bậc; chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng, chỉ số giải quyết phá sản tăng thêm 10 bậc; hoàn thành việc bãi bỏ ít nhất 1/3 - 1/2 số quy định hiện có về điều kiện kinh doanh; giảm ít nhất 50% các mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành; cải thiện năng lực cạnh tranh ngành du lịch thêm khoảng 10 bậc (hiện ở thứ hạng 67); từng bước giảm chi phí logistics trong nền kinh tế xuống khoảng 18% GDP; cải thiện chỉ số hiệu quả logistics thêm khoảng 10 bậc... 

Trung Hiếu