Tạo chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế Việt – Trung

(BĐT) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa (diễn ra từ ngày 12-15/1). 
Tạo chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế Việt – Trung

Kết thúc Chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện cảm ơn Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc.

Bức điện có đoạn viết: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, những kết quả tích cực đạt được trong chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc vì sự phát triển của hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Tổng Bí thư nhất trí cần thúc đẩy mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.       

Minh Hải