Sửa 13 luật liên quan đến quy hoạch: Tránh tạo ra những khoảng trống pháp lý

(BĐT) - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về Dự án Luật sửa đổi 13 luật liên quan đến quy hoạch diễn ra chiều ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Luật này.
Dự thảo Luật bao gồm 14 điều, trong đó có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 luật và 01 điều quy định hiệu lực thi hành luật. Ảnh: Tường Lâm
Dự thảo Luật bao gồm 14 điều, trong đó có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 luật và 01 điều quy định hiệu lực thi hành luật. Ảnh: Tường Lâm

Dự án Luật sửa đổi 13 luật liên quan đến quy hoạch bao gồm: Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học công nghệ; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị.

Theo Bộ trưởng Dũng, việc ban hành Luật sửa đổi 13 luật liên quan đến quy hoạch sẽ tránh tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh và đảm bảo nguồn kinh phí cho việc lập quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030.

Tờ trình Dự án Luật của Chính phủ cũng nêu rõ, việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm đang tồn tại hiện nay sẽ loại bỏ những giấy phép trái quy luật của kinh tế thị trường là bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; đồng thời, để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch. Đây sẽ là giải pháp quan trọng để thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh đảm bảo công khai, minh bạch, thông thoáng và hiệu quả...

Theo Dự thảo Luật sửa đổi 13 luật liên quan đến quy hoạch bao gồm 14 điều, trong đó có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 luật và 01 điều quy định hiệu lực thi hành luật.

Việt Anh