Sẽ chi hơn 13.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương

Nhà nước dự kiến sẽ chi hơn 13.000 tỷ đồng nhằm phục vụ cho việc cải cách tiền lương trong năm nay.