Sắp giảm giá phương tiện qua Trạm TASCO (Quảng Bình)

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) vừa cho biết, ngày 3/10/2017, TCĐB, nhà đầu tư Công ty CP TASCO và UBND tỉnh Quảng Bình đã họp bàn và đi đến thống nhất giảm giá cho một số phương tiện khi qua Trạm thu giá TASCO tại Km604+800 Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình. 

Theo đó, phạm vi xác định giảm giá là các địa bàn trong bán kính từ 3 - 5 km so với Trạm thu giá; đối tượng giảm là xe buýt nội đô (giảm 100%), các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh (giảm 50%) và các loại phương tiện khác (giảm từ 10 - 40%).

UBND tỉnh Quảng Bình sẽ chủ trì, chỉ đạo chính quyền địa phương chuẩn xác danh sách phương tiện được giảm giá, cung cấp cho Nhà đầu tư.             

Bích Thảo